MISSION

Lighthouse Video is ontstaan uit een ontspoorde hobby. Onze beelden werden gebruikt in prime-time TV in "Sportweekend"

Wij nemen op in multi-cam HD en 4K, verzorgen live-projecties en leveren u kwaliteits beelden aan lage kostprijs.

Onze klanten zijn meestal uit de sport- en entertainment wereld maar wij bekijken elke aanvraag aandachtig.

Meer weten? Stuur een mail. Het zal u geen schatten kosten. Maar denk er aan, ook "goedkoop" kost geld.
Lighthouse video originated from a derailed hobby. Our images were used on prime-time TV "Sports Weekend"

We record in multi-cam HD and 4K, provide live projections and deliver you quality output at affordable cost.

Our customers usually come from the sports and entertainment world but we review each application carefully.

Learn more? Send us an email. It will not cost a fortune. But think, "cheap" costs money too.

Free counter and stats for your website on www.motigo.com

Laatste bijwerking: 06/02/2017